سئوالات درایو

سئوالات درایو:

 1. دلیل اصلی استفاده از درایو، کنترل دو ویژگی موتور است. آن دو ویژگی را نام ببرید.
 2. بخش های اصلی درایو AC را نام ببرید.
 3. هارمونیک چیست؟ و چگونه بوجود می آید؟
 4. معایب درایو برای موتور را نام ببرید.
 5. فیلتر du/dt و فیلتر سینوسی چیست و چه کاربردی دارد؟
 6. درایوهای regenerative   چیست و چه کاربردی دارد؟
 7. آیا خازن های درایو باید در طول مدت انبارداری آن ، احیا بشوند یا خیر؟ چرا؟
 8. جریان بیرینگ را چگونه می توان ازبین برد؟ آیا جریان بیرینگ در حالت اتصال به برق سینوسی هم وجود دارد؟
 9. چرا باید کابل های متصل به درایو را زمین کرد و حداکثر طول کابل خروجی چقدر می باشد؟
 10. سیستم اسکالر و وکتور را توضیح دهید.
 11. ورودی و خروجی های درایو VACON قابل برنامه ریزی می باشند؟
 12. آیا می توان AI1 را از حالت ولتاژی به جریانی تغییر داد؟ چگونه؟
 13. EMC به چه معناست؟
 14. PID کنترل به چه معناست و چه کاربردی دارد؟
 15. در صورت ترمز گیری شدید ( رسیدن به سرعت پایین در کمتر از 2 ثانیه ) آیا برای درایو مشکلی پیش می آید؟ چرا؟
 16. درایوهای سری VACON, NX دارای چند اسلات برای کارت های کاربری خود است؟ آیا می توان به اشتباه کارت اسلایت A را در سلایت B قرارداد؟
 17. آیا می توان برای DI های درایو از منبع ولتاژ بیرونی استفاده کرد؟ ( مثلا از PLC

دستور بگیرد.)

 1. آیا درایو را می توان بدون موتور تست کرد یا باید حتماَ موتورهرچند کوچک در          خروجی آن نصب شده باشد.
 2. ID RUN یا IDENTIFICATION RUN به چه معناست؟
 3. خروجی PWM چیست ؟
 4. در انتخاب درایو چه نکته ای در اولویت قراردارد؟ 1. توان ولتاژ  3. جریان نرمال   4. جریان Overload  5. شرایط محیطی
 5. در جدول انتخاب درایوها از توان موتور متناظر آن استفاده شده است؟ این توان مربوط به موتور با چه دوری ( RPM ) است؟
 6. آیا یک درایو در آن واحد امکان کنترل بیش از یک موتور را همزمان دارد؟ چرا؟
 7. مایل هستید در چه خصوص بیشتر در این کلاس آموزش ببینید؟

 

سئوالات عملی درایو VACON

 1. بر روی مونیتور کنترل پنل 3 پارامتر فرکانس خروجی، فرکانس مرجع و جریان موتور را هم زمان نمایش دهید.
 2. چپ گرد و راست گرد را از طریق کنترل پنل انجام دهید.
 3. درایو را بر روی Standard Application تنظیم کنید و دستور چپگرد را فعال سازید.
 4. درایو را ر روی Basic Application تنظیم کنید و دستور ترمز با شیب 10 و 2 ثانیه را انجام دهید.
 5. مرجع را در هر ماکرو ( اپلیکیشنی ) که مایلید تنظیم نموده و AI2 را بعنوان مرجع انتخاب نمایید.
 6. تفاوت عملکرد مابین شکل S و بدون آنرا در سرعتگیری و ترمزگیری نشان دهید.
 7. حد فرکانس مرجع 37 Hz را یکبار بعنوان Limit و یکبار بعنوان Supervision قرار دهید و تفاوت مشخص فرماید.
 8. صحت عملکرد درایو در فرکانس خروجی و بدون اتصال آن به موتور را تست نمایید.

 

سئوالات درایو DCS800

 1. انواع موتورهای دی سی را نام ببرید.
 2. آیا برای کنترل هر نوع از انواع موتورهای دی سی احتیاج به یک نوع خاص درایو می باشد؟
 3. ولتاژ EMF چیست؟
 4. 2Q و 4Q در درایوها به چه معناست؟
 5. اجزای اصلی درایو دی سی را نام ببرید.
 6. نیمه هادی مورد استفاده در درایوها از چه نوع است؟
 7. ماکروها ( Macros  ) در نرم افزار درایو چه کاربردی دارند؟
 8. درایو DCS800 به عنوان کنترل کننده موتوردی سی شناخته می شود آیا می تواند بعنوان فقط کنترل کننده سیم پیچ تحریک نیزمورد استفاده قرار گیرد؟
 9. درایو DCS800 برای کنترل سرعت حتماَ به سنسور مکانیکی ( تاکو یا انکودر ) نیاز دارد؟
 10. کارت SDCS-CON-4 و RDIO-01 چیست؟
 11. Master – Follower چه نوع کاربری می باشد؟
 12. با کدامیک از نرم افزارهای زیر آشنایی دارید؟
 • Adaptive Program ( AP )
 • Drive Window Light ( DWL )
 • Drive Window 2 ( DW )
 1. آیا با کاتالوگ کانورتر DCS800 نرم افزار و سخت افزار آشنایی دارید، به چه میزان؟
 2. PID کنترل به چه معناست؟
 3. آیا حالت ژنراتوری موتور دی سی برای درایو ایجاد مشکل می کند؟
 4. تقدم هر یک از سه زنجیره کنترلی زیر را مشخص کنید. به ترتیب از یک تا سه.
 • کنترل گشتاور
 • کنترل سرعت
 • کنترل جریان
 1. ترمز داینامیکی ( Dynamic Break  ) چیست؟پیشگیرانه چیست؟

 

سئوالات موتور درایو و سافت استارتر

 1. دلیل اصلی استفاده از درایو، کنترل دو ویژگی موتور است. آن دو ویژگی را نام ببرید.
 2. بخش های اصلی درایو AC را نام ببرید.
 3. هارمونیک چیست؟ و چگونه بوجود می آید؟
 4. معایب درایو برای موتور را نام ببرید.
 5. فیلتر du/dt و فیلتر سینوسی چیست و چه کاربردی دارد؟
 6. درایوهای regenerative   چیست و چه کاربردی دارد؟
 7. جریان بیرینگ را چگونه می توان ازبین برد؟ آیا جریان بیرینگ در حالت اتصال به برق سینوسی هم وجود دارد؟
 8. سیستم اسکالر و وکتور را توضیح دهید.
 9. استاندارد IEC ، دما و ارتفاع استاندارد را چقدر درنظر گرفته است؟
 10. کلاس دمایی و کلاس عایقی در موتورها چیست؟
 11. IP موتورهای استاندراد موتور چند است؟
 12. IP موتورهای ضد انفجار چقدر است؟
 13. انواع بیرینگ را نام ببرید؟
 14. برای نوار نقاله ها از چه نوع بیرینگی در سمت DE موتور استفاده می شود؟
 15. SF یا سرویس فکتور در موتورها به چه معناست؟
 16. IC را تعریف کنید.
 17. منظور از سایز موتور چیست؟ مثلاَ موتوری با سایز 160.
 18. آیا می توان یک موتور با استاندارد جانشانی IMB3 را به صورت IMV1 نصب کرد؟
 19. شاخصه S یا رژیم کاری موتور چیست؟
 20. نمودار گشتاور به سرعت یک موتور AC را بکشید.
 21. سطوح ولتاژی V & M.V. & H.V. را مشخص نمایید.
 22. آیا سافت استارتر می تواند موتور را در بار کامل راه اندازی کند؟
 23. نیمه هادی مورد استفاده در سافت استارتر چیست؟
 24. علت بای پس ( BAY PASS ) کردن سافت استارتر ها چیست؟
 25. چه نوع سافت استارتری را می توان در مدار مثلث موتور قرار داد و استفاده نمود؟
 26. آیا محدودیتی در تعداد دفعات روشن وخاموش شدن سافت استارترها داریم؟
 27. در چه مواردی از سافت استارتر و درچه مواردی از درایو استفاده می گردد؟

 

Scroll to top