الکتروموتور

الکتروموتور

امروزه پایه صنعت بر کاربری نیروی الکتریکی استوار است، موتورهای الکتریکی بعنوان نیروی محرکه صنایع با استفاده از انرژی الکتریکی ، قدرت و گشتاور مورد نیاز برای گرداندن چرخ صنایع را تولید می کنند و می توان با جرات اعلام کرد که صنعت بدون موتور وجود خارجی نخواهد داشت.

موتورهای الکتریکی بعلت ساختار بسیار ساده تر از مدارات پیچیده الکترونیکی عموما با سهل گیری و بی توجهی فنی مواجع می گردند که البته نادرست است. در این بخش با نگاهی فنی به ساختار، کاربرد، نگهداری و تعمیرات آن می پردازیم و بدون اغراق باید خود را برای موضعات پیچیده، فنی و البته زیبا آماده کنید.

در موتورهای الکتریکی رازهای بسیاری نهفته است که دانستن آنها برای صنعتگران و نیز طراحان و فروشندگان این کالا الزامی است.

در دسته بندی موتورها از تفکیک براساس نوع منبع تغذیه استفاده شده است AC & DC  که عمومی ترین روش آن می باشد.

اطلاعات فنی موتورها

اطلاعات فنی مکانیکی

تست موتورهای الکتریکی

نمونه فرم درخواست موتور

انتخاب الکتروموتور

جانشانی الکتروموتور

جایگزینی موتور SlipRing با موتور قفس سنجابی و درایو

نمودار خرابی بیرینگ

 

 

Scroll to top