اصلاح ضریب قدرت با موتور سنکرون

اصلاح ضریب قدرت با موتور سنکرون

موتور سنکرون می تواند برای کنترل ضریب قدرت خط و مدار متصل بدان در صنعت مورد استفاده قرارگیرد، اینکار با افزایش جریان میدان DC به انجام می رسد.

برعکس خازن های جبران کننده توان راکتیو که فقط ضریب قدرت را اصلاح می کنند، موتورهای سنکرون علاوه بر اصلاح ضریب قدرت، بار را هم می توانند به چرخش در آورند و همچنان یک موتور نیز باشند.

همانطور که می دانیم این موتورها در سرعتی ثابت می گردند و البته میزان بار می تواند از بی باری تا بار کامل متغیر باشد در حالیکه اثری بر سرعت چرخش موتور نمی گذارد.

دقت کنید که ولتاژ AC موتور هنگامی منبع اصلی تامین توان راکتیو موتور ( تامین مغناطیس هسته استاتور ) جهت پاسخگویی به گشتاور بار خواهد بود که میدان DC موتور توانی کمتر را ارایه نکند.

در این حال، میزان جریان مغناطیس کنندگی حاصل از ولتاژ خط AC که همان توان راکتیو موتور است از طریق جریان خط تامین می گردد و این باعث ضریب قدرت کمتر از یک در خط خواهد شد.

با افزایش میزان جریان در میدان DC، جریان مغناطیس کنندگی هسته استاتور توسط این میدان تامین      می گردد. افزایش بیش از پیش میزان جریان میدان DC، باعث تامین جریان مغناطیس شوندگی هسته ( جریان راکتیو برای تامین گشتاور بار ) از میدان DC شده و این جریان دیگر توسط منبع AC  تامین نمی گردد.

لذا تمامی جریان کشیده شده از خط بصورت تامین توان اکتیو مصرف شده و حاصل آن، هم فاز شدن جریان و ولتاژ خط و رسیدن ضریب قدرت به یک خواهد بود.

این فرآیند اثری مشابه تاثیر خازن های اصلاح ضریب قدرت دارد و بمانند آنها جریان را نسبت به ولتاژ پیش فاز می گرداند.

جالب است که بدانید موتورهای سنکرون بدون شفتی وجود دارند که فقط برای اصلاح ضریب قدرت بکار   می روند، آنها را در محل هایی که بالاترین تاثیرگذاری را در مدار الکتریکی خواهند داشت نصب می کنند.

هانی ادیب آزاد

مدیر عامل و مدیر فنی

شرکت ویستا جم صنعت

فروردین 1397

 

آشنایی با نویسنده

جایگزینی موتور SlipRing با موتور قفس سنجابی و درایو

روش های خنک کنندگی الکتروموتور

کتابخانه

Scroll to top