سافت استارتر

راه اندازی موتورهای قفس سنجابی بعلت جریان کشی بسیار بالای آنها که معمولا بین 5 تا 8 برابر جریان نامی موتور می باشد از چالش های اصلی طراحان و کاربران اینگونه موتورها می باشد که برای حل آن یا نوع موتور را تفییر داده اند ( مثلاَ روتور سیم پیچی شده ) و یا از […]

Scroll to top